Obvestilo za dijake 1. letnikov

Dijake, ki želijo zamenjati program izobraževanja in se ponovno vpisati v 1. letnik obveščam, da lahko prijavo za vpis oddate do 25. 5. 2021, vendar le na šole oz. programe, kjer ne bo omejitve vpisa oziroma bodo še prosta mesta.

Vse dodatne informacije dobite pri svetovalni delavki P. Kunst v pisarni D-29.

Pera Kunst, šolska svetovalna delavka

Nazaj