Znanje jezikov nas povezuje in omogoča boljše razumevanje drugih kultur. Opremljeni z znanjem jezikov lahko mladi, jutrišnji odrasli, laže odidejo na študij ali delo v druge evropske države. Če naj bomo Evropejci res združeni v različnosti, kakor pravi slogan EU, se moramo znati sporazumevati tudi v drugih jezikih, zato od leta 2007 poteka vsakoletno mednarodno prevajalsko tekmovanje za srednješolce Juvenes Translatores v državah članicah EU.

Raziskave kažejo, da je v Evropi vedno več povpraševanja po prevajanju in prevajalcih. Tekmovanje Juvenes Translatores dviguje ozaveščenost glede pomena prevajalskega znanja in potrebe po drugačnem videnju prevajanja – kot sredstva posredovanja med jeziki – v okviru učenja jezikov.

V imenu naše šole so se 23. 11. 2023 z evropskimi sovrstniki pomerili v prevajanju iz angleščine v materni jezik:

M-3. c  Dejan Skale
M-3. e  Natea Skubic
M-3. e  Maša Milojević
M-3. d Kevin Podrepšek

»Izbrali smo lahko le po enega zmagovalca oziroma zmagovalko na posamezno državo, vendar so tudi drugi sodelujoči pokazali izjemno nadarjenost. Zato želimo letos izkazati priznanje tudi mnogim drugim udeležencem, ki so oddali izvrstne prevode … «, so zapisali organizatorji tekmovanja Juvenes Translatores.

Podelitev nagrad najboljšim je letos prvič potekala v živo iz Bruslja, in sicer 8. februarja 2024, ogledate si jo lahko na naslednji povezavi:

Juvenes Translatores – European Commission (europa.eu)

Vsi dijaki so izvrstno opravili svojo nalogo, še posebej pa nas je razveselilo sporočilo, da se je naš dijak Dejan Skale uvrstil med štiri najboljše prevajalce v Sloveniji. Dejan je tako prejel POSEBNO PRIZNANJE za svoj dosežek, za kar mu iskreno čestitamo.

Pripomba profesionalnih prevajalcev in prevajalk iz Generalnega direktorata za prevajanje, ki so ocenili prevod Dejana Skaleta:

»Čestitam! Iz prevoda je razvidno dobro razumevanje izvirnega besedila. Uporabljene rešitve za nekatere težke prevajalske orehe so bile dobre in kreativne, končni izdelek pa se tudi v slovenščini lepo in tekoče bere.«

Barbara Škorc,

koordinatorica tekmovanja

Skip to content