Dijaki, ki se želijo ponovno vpisati v 1. letnik srednje šole, vendar v drug program, se lahko za vpis prijavijo do 2. 4. 2024 po postopku, kot velja za kandidate, ki se prijavljajo prvič. Če se ne bodo prijavili v tem roku, se lahko prijavijo še do 16. 5. 2024, vendar le na šole oziroma programe, kjer ne bo omejitve vpisa oziroma bodo še prosta mesta.

Več informacij dobite pri svetovalnih delavkah.

Dijaki, ki pa se želijo prijaviti v programe poklicno-tehniškega programa (PTI), lahko to storijo do 13. 5. 2024. Več informacij dobite na povezavi: https://smm.sc-celje.si/nadaljevanje-solanja-v-pti/

Pera Kunst,

šolski svetovalna delavka

Skip to content