Interesne dejavnosti za dijake 1. letnika SSI

Sreda, 7. 6. 2023

Oddelki: S-1. a, S-1. b in M-1. c

POTEK DELA

8.30:  UVODNI DEL: amfiteater pred ŠCC (A. Požlep)

9.00–10.30: OGLED PO SKUPINAH:

I. Antika in srednji vek (skupini 1 in 2), SPODNJI GRAD                              (K. Zidanšek)

II.Barok in Alma Karlin (skupini 3 in 4), GROFIJA (knjižnica)                      (M. Lesjak)

III. Celje do 1945 in Celje po1945 (skupini 5 in 6),  MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE   J. Pelikan         (J. Došler)

10.30–11.30: MALICA

11.30–12.15: OGLED CELJA

Skupini 1 in 2: izhodišče Spodnji grad                          (K. Zidanšek)

Skupini 3 in 4: izhodišče Grofija (knjižnica)                 (M. Lesjak)

Skupini 5 in 6:  izhodišče Muzej novejše zgodovine   (J. Došler)

12.15: ZBOR SPODNJI GRAD

12.15–13.00: DELO V SKUPINAH: Iščemo dediščino obdobja

13.00: ZBOR SPODJI GRAD: pregled

DELO DOMA:  izdelava plakata obdobja

 

Četrtek, 8. 6. 2023

Oddelka: M-1. d in M-1. e

POTEK DELA

8.30:  UVODNI DEL: park na Kosovelovi (A. Požlep)

9.00–10.30: OGLED PO SKUPINAH:

I. Antika in srednji vek (skupini 1 in 2), Spodnji grad                    (M. Zorko Pavšar)

II. Barok in Alma Karlin (skupini 3 in 4), Grofija (knjižnica)          (M. Marinšek)

III. Celje do 1945 in Celje po1945 (skupini 5 in 6), MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE J. Pelikan   (E. Došler)

10.30–11.30: MALICA

11.30–12.15: OGLED CELJA

Skupini 1 in 2:  izhodišče Spodnji grad                (M. Zorko Pavšar)                    

Skupini 3 in 4: izhodišče GROFIJA (knjižnica)      (M. Marinšek)    

Skupini 5 in 6: izhodišče Muzej novejše zgodovine       (E. Došler)

12.15: ZBOR SPODNJI GRAD

12.15–13.00: DELO V SKUPINAH: Iščemo dediščino obdobja

13.00: ZBOR SPODJI GRAD: pregled

DELO DOMA:  izdelava plakata obdobja

 

Skip to content