Ni izgovora, tudi ti zmoreš

Na Srednji šoli za strojništvo, mehatroniko in medije smo letos že šestič v idiličnem okolju Starega gradu šolsko leto pričeli simbolično – ob prepletu pohval najboljšim, spodbud novim dijakom in poudarjanjem pomena vrednot, zapisanih v Kodeksu sožitja.

Tradicionalna prireditev Ni izgovora, tudi ti zmoreš nas je popeljala iz preteklosti v prihodnost. Voditelj Vid Palčnik je povedal: «Današnja prireditev je praznovanje. Praznovanje mladosti, znanja, sposobnosti, poguma in vrednot, pa tudi praznovanje čisto posebne zgodbe, ki se piše že 60 let. V letošnjem šolskem letu obeležujemo 60 let obstoja naše šole in šolskega centra.«

Kar 24 je bilo v šolskem letu 2018/2019 dijakov, ki so bili odlični na zaključnem izpitu, odlični vsa leta šolanja, zlati ali celo diamantni maturanti. Na prireditvi so bili posebej izpostavljeni, prejeli so listino o vpisu v Zlato knjigo. Kristjan Anej Kramar je v imenu zlatih s svojimi nasledniki delil tudi nekaj modrosti in spoznanj, do katerih je prišel v preteklih letih šolanja, predvsem pa jih je pomiril, da matura vendarle ni težja kot pohod na grad, kot morda mislijo, če štiri leta nabirajo kondicijo …

SEZNAM VPISANIH V ZLATO KNJIGO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019

ODLIČNI VSA LETA ŠOLANJA

S-3. g: Tadej Videc

S-3. h: Rijan Mustafi, Dejan Lavbič

S-4. a: Miha Drame, Žan Železnik, Peter Ofentavšek, Jernej Oblonšek

S-4. b: Nejc Gubenšek

M-4. c: Žan Vengust, Žan Marinšek, Florijan Plohl, Marcel Urankar

M-4. d: Neža Hrovat

M-4. e: Neža Tretnjak

 

ODLIČNI NA ZI

S-2. k: Riol Haxhaj, Luka Virant

S-3. g: Miha Kopušar, Tadej Videc

S-3. h: Evgen Acman, Dejan Lavbič, Rijan Mustafi

M-3. f: Vid Tisel

 

ZLATI MATURANTJE

S-4. a:  Matic Jančič, Jernej Oblonšek

S-4. b: Nejc Gubenšek

M-4. c: Martin Grešak (dosegel vse točke), Jaka Jelen, Žan Vengust, Žan Marinšek,

              Florijan Plohl, Marcel Urankar, Rok Udovč

M-4. d: Neža Hrovat

M-4. d: Kristjan Anej Kramar

 

Predstavniki dijakov 1. letnika so se s podpisom zavezali k spoštovanju pravil našega Kodeksa sožitja. Kodeks je v imenu učiteljev podpisal Urh Sivka.

Na šoli smo si kot eno od prioritet za naslednje razvojno obdobje postavili krepitev odnosov z delodajalci, zato smo prav na tej prireditvi podpisali simboličen dogovor o dolgoletnem sodelovanju. Gre za podjetja, s katerimi preko različnih projektov že sodelujemo, a bomo partnerstvo še okrepili: Steklarna Hrastnik, Etra, Štore Steel ter Čebelarska zveza Slovenije.

Zbrane dijake, profesorje, starše in goste je nagovorila ravnateljica Simona Črep, v imenu delodajalcev je spregovoril dr. Miha Kovačič iz podjetja Štore Steel.

Prireditev so soustvarili dijaki in učitelji naše šole, ki so navdušili večstoglavo množico svojih kolegov. Hvala glasbenikom: Emi Kač, Dejanu Romihu, Maši Goličnik, Nejcu Mlakarju, Vidu Palčniku, Aljažu Kidriču, Maticu Koražiji, Aljažu Rozmanu in Oskarju Šoncu.

Zahvaljujemo se dijakom: voditelju Vidu Palčniku,  snemalcem in asistentom: Eriku Bočku, Domnu Gramcu, Aljažu Bobnarju, Relji Stanišiču, Jaši Recku, Aljažu Deželaku in drugim, fotografinjam Ani Črešnar, Živi Sivka, Lari Furman, Klari Manci Čanžek, Patriciji Furan in Rini Medjić, dijakom oddelka S-3. g, ki so postavljali prizorišče, hostesama in hostesnikoma, in učiteljem:

Simoni Črep, Mojci Drev Uranjek, Iztoku Virantu, Mateji Zorko Pavšar, Alenu Pavšarju, Metki Jagodič Pogačar, Brigiti Renner, Peri Kunst, Dragomiri Kunej, Petru Peršiču, Davidu Korošcu, Dušanu Vešligaju, Lidiji Leskovšek, Dejanu Ramovšu z ekipo, Brigiti Mastnak, Tadeji Kolman in Igorju Lahu.

 

Mateja Zorko Pavšar,  Mojca Drev Uranjek 

Nazaj