Nizkoogljično je odlično za strojnike, mehatronike in medijce!

V šolskem letu 2021/22 je razpisan vseslovenski šolski natečaj o energiji »Mladi v svetu energije (krajše: MladiVSE)

Letošnji slogan je: Nizkoogljično je odlično!

NAMEN PROJEKTA je ozaveščanje učencev in dijakov, učiteljev, profesorjev oziroma mentorjev slovenskih osnovnih in srednjih šol o pomenu energije in različnih virih energije (s poudarkom na trajnostnih virih energije), o načinih proizvodnje električne energije, o oskrbi z električno energijo in njeni rabi, o ukrepih za učinkovito rabo energije in o prihodnosti oskrbe z električno energijo v Sloveniji in svetu. Natečaj MladiVSE se izvaja v sodelovanju s programom Ekošola.

 POSLANSTVO PROJEKTA je povečanje energetske pismenosti (ozaveščenosti) med učenci in dijaki in povečanje zanimanja mentorjev za energetske teme.

VRSTA IZDELKA: Izdelajte izviren predstavitev, video ali napišite esej ali novinarski prispevek na dano temo. Uporabite in umestite slogan: Nizkoogljično je odlično!

 TEMA IZDELKOV: Energetska mešanica Slovenije in energetska mešanica Evrope. Sledite energetskim mešanicam na portalu Electricity map https://www.electricitymap.org/map posameznih držav in predstavite svoje ugotovitve. Kakšna bi bila zanesljiva in nizkoogljična energetska mešanica prihodnosti?

 POMOČ PRI TEMI:

https://www.esvet.si/energetska-oskrba-slovenije/oblikuj-energetsko-mesanico

 OCENJEVANJE IZDELKOV: Strokovna komisija bo ocenjevala kreativnost, izvirnost in strokovno točnost.

 NAČIN PRIJAVE: Osebni pri mentorju Alešu Ferležu (kabinet D23, e-poštni naslov: ales.ferlez@sc-celje.si).

 Prijavljeni na natečaj, boste hkrati prijavljeni tudi k interesni dejavnosti »Elektroenergetski in jedrski sistemi v Sloveniji« in imeli priznanih 20 ur.

Nazaj