Varnost in zdravje pri delu za zamudnike

Obveščamo vse dijake, ki se niso udeležili predavanja iz varnosti in zdravja pri delu s svojim razredom, da bo predavanje zanje v sredo, 20. 9. 2021, ob 13.50 v predavalnici E-14. Predavanje bo izvedel strokovni delavec za VZD Drago Keše.  

Potrdilo o usposobljenosti je pogoj za sodelovanje pri praktičnem pouku.   

Udeležba je obvezna, nadomestnih terminov ne bo.  

Sreda, 20. 9. 2021, 13.50-14.50
                     

Dijaki, ki še niso opravili VZD, so iz oddelkov 

S-1. a 

M-2. e 

S-1. g 

M-1. f  

S-3. b 

M-2. d 

M-2. e 

Mojca Drev, pomočnica ravnateljice                                                                                                   

Nazaj