Obvestilo maturantkam in maturantom

 Spoštovana maturantka, spoštovani maturant!

Pisni del poklicne mature se približuje, zato vam v spodnjem dopisu pošiljamo obvestila in priporočila v zvezi z izvajanjem pisnega dela POM.

Državni izpitni center je v sodelovanju s pristojno stroko pripravil posebna navodila za izvedbo mature, vključno z vsemi potrebnimi ukrepi za zdravstveno-varnostno zaščito. Ministrica za izobraževanje, znanost in šport je na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 sprejela sklep o uveljavljanju pravic in izvrševanju dolžnosti v zvezi z izvedbo poklicne mature v šol. l. 2019/2020.

Zaradi izvajanja ukrepov za obvladovanje epidemije COVID-19 v spomladanskem in jesenskem izpitnem roku poklicne mature v šolskem letu 2019/2020 veljajo nekatera dodatna navodila:

 • Pri četrtem predmetu poklicne mature se zaradi izvedbenih težav v času epidemije delno prilagodi obseg in način oziroma kriteriji in merila ocenjevanja.
 • Kandidatom, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje mature v spomladanskem izpitnem roku in ki bi zaradi osebnih zdravstvenih zadržkov ali drugih upravičenih razlogov želeli opravljati maturo prvič šele v jesenskem roku, se opravljanje mature jesenskem roku odobri na podlagi vloge, ki jo naslovijo na pristojno državno komisijo. Pri uveljavljanju pravice do vpisa v nadaljnje izobraževanje se upošteva, kot da so maturo opravili v spomladanskem izpitnem roku. Pri uveljavljanju upravičenih razlogov morate pridobiti in priložiti dokazila ustreznih institucij in jih poslati na državno izpitno komisijo.
 • Pred začetkom pisanja izpitov je potrebno prostore temeljito prezračiti.
 • Nadzorni učitelji morajo biti v izpitnem prostoru 30 minut prej (ob 8.30), da lahko kandidati posamično vstopajo v izpitni prostor. Kandidati se ne zbirajo pred učilnico. Vrata izpitnih prostorov bodo odprta do začetka izpita.
 • Pred oglasno desko in pred požarnimi vrati v D-etaži bo seznam s številko učilnice, v kateri kandidat piše pisni izpit.
 • Na vratih posamezne učilnice bo sedežni red, na katerem bo pisalo, pod katero številko v učilnici sedite.
 • V petek, 29. 5. 2020, in nato dan pred vsakim pisnim izpitom boste po e-pošti prejeli sezname s številkami učilnic, v katerih boste pisali izpit, da se izognemo gneči pred oglasno desko.
 • V izpitnem prostoru bo praviloma 15 kandidatov.
 • Učilnica bo urejena tako, da bo omogočen razmik 1,5 do 2 metra med dijaki in profesorji.
 • Ob vstopu dijake nadzorni profesor s primerne razdalje usmeri na njihovo mesto (sedežni red).
 • Osebni dokumenti naj bodo na robu mize, da je omogočen vpogled s primerne razdalje.
 • V prostoru, kjer poteka matura, ne smete imeti telefona.
 • S seboj prinesite vse, kar potrebujete za pisanje izpita: pisalo in rezervno pisalo (izmenjava predmetov ni dovoljena), slovar, priročnik, kalkulator … ; zaščitno masko, razkužilo ter vrečko, v katero boste odlagali uporabljeno zaščitno masko.
 • Šifre in gradivo kandidatom deli nadzorni učitelj v skladu z priporočili NIJZ (uporaba rokavic).
 • Po zaključku izpita dijaki gradivo/izpitne pole pustite na robu mize. Nadzorni učitelj jih pobere in vloži v namensko ovojnico. Pred in po tem si umije ali razkuži roke. V času pobiranja pol nosijo maske kandidati in nadzorni učitelj.
 • Dežurni učitelj spremlja dijaka na stranišče ob upoštevanju varnostne razdalje.
 • Izpitni prostor zapuščajte postopoma, da se lahko vzdržuje primerna razdalja.

 

Želimo vam, da bi dneve, ki so pred vami, odgovorno izkoristili za umirjeno učenje in priprave na poklicno maturo. Pa niti za hip ne pozabite, da boste skupaj s svojimi učitelji postali največji zmagovalci. Zmagovalci znanja, zmagovalci tega in prihodnjega časa!

 

 

 

Tajnica ŠMK                                                                                                                Ravnateljica

Lidija Leskovšek                                                                                                          Simona Črep

Nazaj