Opravljanje PUD-a

Spoštovani dijakinje, dijaki in starši!

Glede na to, da se zdravstveni ukrepi rahljajo, lahko hodimo od tega tedna v restavracije, nakupovalne centre …, smo se odločili, da našim dijakom omogočimo opravljanje PUD-a pri delodajalcu po šolskem koledarju.

Menimo, da lahko PUD izpeljemo varno, seveda ob upoštevanju določenih zdravstvenih ukrepov.

Tisti dijaki, ki ste z delodajalcem dogovorjeni za opravljanje PUD-a in ste zdravi – niste v rizični skupini, boste lahko PUD opravljali po šolskem koledarju, tj. od 1. 6. 2020 oziroma 10. 6. 2020 dalje pri delodajalcu. PUD morate zaključiti do 26. 8. 2020.

Dijaki, ki PUD-a ne boste mogli opravljati zaradi delodajalčeve nezmožnosti zagotovitve ustreznih pogojev za sprejem dijaka, boste PUD opravljali v šoli. Prav tako bomo poskrbeli za dijake, ki spadate v eno izmed rizičnih skupin, ki jih navaja NIJZ. Dijaki oz. starši so dolžni obvestiti organizatorja PUD-a in razrednika, da spada dijak v eno izmed rizičnih skupin.

Pred odhodom na PUD bo potrebno urediti še nekaj formalnosti:

  • po e-pošti boste prejeli izjavo, da soglašate z odhodom na PUD (podpišete dijaki oz. starši);
  • izjavo bo potrebno vrniti po e-pošti oz. jo oddati osebno razredniku ob vrnitvi učbenikov v šolsko knjižnico;
  • o terminu vrnitve učbenikov boste obveščeni – takrat boste z organizatorjem PUD-a uredili tudi vse druge formalnosti.

V primeru vprašanj se obrnite na organizatorja PUD-a.

Organizator PUD-a za področje strojništva je Peter Klaus: peter.klaus@sc-celje.si

Organizator PUD-a za področje mehatronike je Stevo Romanić: stevo.romanic@sc-celje.si

Organizatorja PUD-a za področje medijske tehnike sta Alen Pavšar: alen.pavsar@sc-celje.si in

Dušan Vešligaj: dusan.vesligaj@sc-celje.si

Vljudno Vas prosim za razumevanje. 

Pazite nase in ostanite zdravi.

 

 Ravnateljica

 Simona Črep

Nazaj