Dijaki 2. letnikov boste po spodnjem razporedu obiskali Krizni center za mlade v Celju, ki je usmerjen predvsem v pomoč otrokom in mladostnikom do 18. leta starosti.

V KCM lahko pridejo otroci oz. mladostniki, ki zaradi osebne stiske ali konfliktnega okolja najdejo edino rešitev v umiku. Delo v centru zajema: osebno pomoč mladim, svetovanje, zatočišče in oskrbo, skupno iskanje možnosti za ustreznejše reševanje težav, pripravo mladih na vrnitev v njihovo družino ali bivanje drugje.

S spodaj omenjenimi učitelji se boste ob zapisani uri zbrali v razredu in skupaj odšli v KCM. Predstavitev bo trajala približno 30 minut.

Šolska svetovalna delavka

Pera Kunst   

TERMINSKI PLAN OBISKA V KRIZNEM CENTRU ZA MLADE CELJE:

 

Šolska ura

 SREDA,

25. 1. 2023

 ČETRTEK,

26. 1. 2023

SPREMEMBA

PETEK,

10. 2. 2023

1.

 

     
2.   8.50 – 9.35

(Renner, M2c)

 

 
3.   9.40 – 10.25

(Igrišnik, S2a)

 
4. 10.30 – 11.15

(Bratina Pešec, M2h)

10.30 – 11.15

(Klakočer, S2b)

10.30 – 11.15

(Leskovšek, M2d)

5. 11.20 – 12.05

(Mavc, S2i)

  11.20 – 12.05

(Rajh, S2k)

6. 12.10 – 12.55

(Žlender, S2j)

  12.10 – 12.55

(Škorc, M2e)

7.  

 

   
Skip to content