Dijaki razredov S-3. a, S-3. b, M-3. c, M-3. d, M-3. e in S-3. h boste imeli v četrtek, 26. 1. 2023, preventivne delavnice z namenom ozaveščanja mladostnikov o pojavu trgovine z ljudmi.

Dejavnost je predvidena v Akcijskem načrtu za boj proti trgovini z ljudmi, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije. Delavnice bo izvedel predstavnik Ministrstva za notranje zadeve.

Namen delavnic je predstaviti problematiko in nevarnosti trgovine z ljudmi, ki se dogaja tudi v Sloveniji, hkrati pa tudi seznanitev z oblikami pomoči, kamor se lahko v primeru nevarnosti ali stiske obrnemo.

Točen razpored po urah in razredih je spodaj. Na predavanju vas spremljajo učitelji tekoče šolske ure.

Šolska svetovalna delavka

Pera Kunst

TERMINSKI PLAN IZVEDBE DELAVNIC na temo Trgovina z ljudmi:

 

Izvajalci delavnic: Ministrstvo za notranje zadeve

Termin delavnic: ČETRTEK, 26. 1. 2023                                   

šolska ura čas razred, prisotni učitelj, prostor
 2.  8.50-9.35 M3d – M. Drev (KC-02)
3. 9.40-10.25 M3e – M. Radosavljević (KC-03)

S3a, S3b, M3c, S3h – S. Brečko, Ž. Podbregar, M. Amon, M. Bevc, B. Dvoršek ( E-14)

 

Skip to content