Obvestilo za dijake oddelkov: M-1. h, S-1. i, S-1. j, S-1. k, M-2. h, S-2. i, S-2. j, S-2. a, S-2. b, S-3. a, S-3. b,  M-1. f, S-1. g, M-2. c in M-3. c, ki boste PUD opravljali v šoli.

Dijaki, ki PUD-a v letošnjem šolskem letu ne boste opravljali pri delodajalcu, ga boste v juniju (do konca pouka) opravili v šoli. 

Začetek izvajanja PUD-a v šoli v ponedeljek, 8. 6. 2020, ob 8. 00  

Oddelek

Učilnica

Učitelj

S-1. i, S-2. i

A-35

Jože Prušnik

S-1. j, S-2. j

A-37

Jože Žogan

S-1. k

A-35 a

Bojan Hrovat

S-2. a, S-2. b

A-39

Urh Sivka

S-3. a, S-3. b

A-43

Roman Zupanc

M-1. h, M-2. h

A-29

Gvido Par

 

Začetek izvajanja PUD- a v šoli v sredo, 10. 6. 2020, ob 8. 00  

Oddelek

Učilnica

Učitelj

S-1. g

B-45

Martin Amon

M-1. f

A-40

Gregor Brežnik

M-2. c

A-30

Matej Veber

M-3. c

B-42

Matjaž Cizej, Žan Podbregar

 

V preglednici je zapisana učilnica in učitelj, ki bo z vami prvi dan. Učitelja počakate ob 8. uri na parkirišču pred vhodom v šolske delavnice. Skupaj z njim boste odšli v učilnico, kjer boste dobili nadaljnja navodila in naloge. PUD bo trajal od 8.00 do 12.00, vmes bo 20-minutni odmor za malico. 

Dijaki morate ob prihodu v šolo upoštevati naslednja navodila:  

 • PUD lahko obiskujete le zdravi dijaki.
 • Vstop v šolo ni dovoljen brez podpisane izjave, ki jo pošljete razredniku po elektronski pošti, ali jo v ponedeljek/sredo prinesete s sabo.
 • Obvezna je uporaba maske.
 • Zadrževanje in zbiranje pred šolo je prepovedano, zato pridite ob dogovorjeni uri.
 • Dijaki boste ves čas v isti učilnici (vključno z malico, odhodov v trgovino ne bo).
 • Vrata in okna sme odpirati in zapirati le učitelj.
 • Vseskozi morate vzdrževati primerno medsebojno razdaljo (vsaj 1,5 m).
 • V učilnicah zasedete dijaki le določene (označene) prostore, na katere vas usmeri učitelj.
 • S seboj prinesite vse, kar potrebujete za delo, in malico:, zaščitna delovna oblačila (plašč in dolge hlače, ki segajo čez čevlje, ali kombinezon in usnjene delovne čevlje), zvezek in pisalo, vodo v plastenki in malico.
 • Izmenjava predmetov ni dovoljena.
 • Zapuščanje učilnic praviloma ni dovoljeno, izjema je uporaba sanitarij.
 • V sanitarijah vzdržujte ustrezno razdaljo in vestno skrbite za higieno rok.
 • Prosimo, da natančno preberete še povzetek navodil, protokol in druge spremne dopise, ki so objavljeni na spletni strani šole.

Dijaki, ki sodite v eno izmed rizičnih skupin, ki jih navaja NIJZ, do ponedeljka to sporočite razredniku. PUD boste opravljali na daljavo.

Pričakujemo odgovorno ravnanje in dosledno upoštevanje vseh navodil v dobro zdravja dijakov in učiteljev.

Ravnateljica: Simona Črep

Nazaj