Obvestilo za dijake, ki opravljajo USTNI del ZI (M-3. f, S-3. g, S-3. h in S-2. k )

Časovni razpored ustnih izpitov si boste lahko ogledali na panoju pred TV 1 in TV 2 po zaključenem pisnem izpitu iz slovenščine. Razpored bomo poslali tudi na vaš šolski elektronski naslov. V šolo pridite največ 15 minut pred ustnim zagovorom.

Dijaki, ki boste prišli na ustni del zaključnega izpita, morate imeti s seboj zaščitno masko in si jo nadeti pri vstopu v šolo. Učitelj, ki vas bo poklical v prostor, kjer boste opravljali ustni izpit, vas bo prosil, da si razkužite roke. Med izpitom si boste maske odstranili in si jih ponovno nadeli, ko boste prostor zapustili. Upoštevati morate tudi ustrezno medsebojno razdaljo.

Natalija Mavc, tajnica ZI

Nazaj