Ogled filmske predstave

V torek, 24. decembra 2019, si bomo ob 10.30 v Cineplexxu ogledali filmsko predstavo. Pred odhodom je razredna ura od 8.00 do 9. 00, od 9.00 do 9.35 malica, ob 9.40 je odhod v kino. Učitelji spremljajo dijake od šole do Planeta Tuš in preverijo prisotnost. Skupaj si ogledate film v dvorani po razporedu spodaj.

 ODHOD IZPRED ŠOLE OB 9.40, PREDSTAVA OB 10.30 V CINEPLEXXU

 Tokrat ste dijaki izbrali filma Izzivalca in Last Christmas. Razredni blagajniki poberete po 4,20 evra za film Izzivalca in 3,5 evra za Last Christmas ter denar skupaj s seznamom dijakov oddate v tajništvo do ponedeljka, 23. 12. 2019. V torek ne bo več mogoče oddati denarja, prav tako ni mogoč nakup vstopnice v kinu. Udeležba je obvezna, saj gre za načrtovane interesne dejavnosti. Dijake prosimo, da se primerno obnašate in ne zapuščate dvorane pred koncem predstave. Vnos hrane in pijače, ki ni kupljena na blagajni Cineplexxa, ni dovoljen.

DVORANA 1

Izzivalca 

Oddelek

Spremljajoči učitelj

S-2. a

D. Hundrić, B. Jeraša

S-2. b         

M. Lesjak, B. Klakočer

M-2. c

D. Mikola, I. Lah

M-2. d

N. Talan Fošnarič, A. Požlep

M-2. e         

S. Slana, B. Škorc

S-3. a

A. Ovtar

S-3. b         

M. Marinšek, F. Lednik

M-3. c

E. Došler, I. Lah 

M-3. d

I. Virant, M. Zorko Pavšar

M-3. e         

M. Radosavljević, A. Pavšar

M-2. f           

S. Romanić, M. Žlender

S-2. g          

A. Ferlež

S-2. k

S. Fošnarič, U. Sivka

 

 DVORANA 2

Last Christmas

S-1. a

S. T. Ribič, T. Igrišnik

S-1. b

M. Amon, D. Kunej

M-1. c

L. Leskovšek, P. Kunst

M-1. d

L. Bratina Pešec, S. Brečko

M-1. e

B. Mastnak, M. Drev Uranjek

M-1. f           

K. Zidanšek, B. Kampošek

S-1. g           

G. Grat

S-2. i          

H. Fižuleto, B. Zdovc

M-3. f           

A. Glamnik, G. Brežnik

S-3. g

P. Peršič, J. Starc

 

DVORANA 3

Izzivalca

M-1. h

N. Mavc, M. Rajh

S-1. i

J. Prušnik, J. Gobec

S-1. j

J. Žogan, B. Kvas Ocvirk

M-2. h        

M. Bevc, G. Par

S-2. j

T. Kolman, P. Klaus

S-1. k

B. Hrovat, B. Žohar

 

 DVORANA 6

Izzivalca 

S-4. a

R. Zupanc, J. Prezelj

S-4. b

Ž. Podbregar, A. Glušič

M-4. c        

B. Renner, M. Veber

M-4. d        

D. Korošec

M-4. e

B. Knep, P. Arlič

 

Pomočnica ravnateljice                                                                       Ravnateljica             

Mojca Drev Uranjek                                                                           Simona Črep

Nazaj