V petek, 24. 6. 2021, bo podelitev spričeval in obvestil o uspehu dijakom nezaključnih letnikov ob 8.00, v spodaj navedenih učilnicah.

 

razred razrednik učilnica
S-1a Klemen Zidanšek D16
S-1b Gašper Grat (nadomešča Lucija Mandl) D19
M-1c mag. Marijana Marinšek C03
M-1d Tadeja Kolman (nadomešča Maja Lesjak) KC01
M-1e Marko Radosavljević (nadomešča Iztok Virant) KC03
M-1f Miloš Bevc D20
S-1g Hrvoje Fižuleto A44
M-1h Jaka Došler (nadomešča Milan Rajh) D21
S-1i Urh Sivka A41
S-1j Marko Žlender D28
S-1k Bojan Hrovat D03
S-2a mag. Simona Brečko C04
S-2b Aleš Ferlež (nadomešča Biserka Kampošek) v ponedeljek, 27. 6. 2022, ob 8.00 D16
M-2c Brigita Renner D34
M-2d David Korošec KB03
M-2e Mihaela Remic KC02
M-2h Anton Glušič D24
S-2i Peter Peršič C22
S-2j mag. Veronika Hribar D02a
M-3d Lucija Bratina Pešec KB01
M-3e Brigita Mastnak KB02
S-3a Simona Tadeja Ribič D32
S-3b Martin Amon D22
M-3c Matjaž Cizej (podelitev v ponedeljek, 27. 6. ob 8.00) D34

 

Pomočnik ravnateljice: I. Lah

Skip to content