Popravni izpit za dijake oddelka M3f

Popravni izpit bo v  ponedeljek, 1. 6. 2020, ob 11.30.

USTNI DEL:

Predmet:   Proizvodni procesi

Ura:            11.30

Prostor:     A-44

Komisiija:   G. Brežnik, U. Sivka, M. Cizej, razrednik

 

 

 

Nazaj