Potrdila o vpisu v šolskem letu 2019/2020

Obveščamo vas, da se bodo izdajala potrdila o vpisu za šolsko leto 2019/20 iz centralne evidence udeležencev vzgoje in izobraževanja (CUVIZ). Dijaki jih lahko prejmejo po predhodnem naročilu  v prvem tednu septembra. Prvi šolski dan posredujejo na razredni uri naročilo, iz katerega je razviden namen (kadrovska štipendija, študentski servis …),  razredniku. Razrednik bo poskrbel za potrdila in jih vročil dijakom.

 Status dijaka za tekoče šolsko leto je razviden iz centralne evidence udeležencev vzgoje in izobraževanja, ki je dostopna številnim upravnim organom, zato dijaki ne potrebujejo potrdil o vpisu za prejem otroškega dodatka, državne štipendije, različnih subvencij itd.

Ravnateljica

Simona Črep

Nazaj