Pouk od 22. 2. 2012 do preklica

Razpored prostorov in druge posebnosti pri izvedbi pouka v zaključnih letnikih, posebnosti pri izvedbi praktičnega pouka nezaključnih letnikov na lokaciji Lava in Kosovelova. 

 

Prostori za dijake zaključnih letnikov in dijakov NPI od 22. 2. 2021 do nadaljnjega.

Pouk celotnega oddelka se izvaja v matičnih učilnicah (mehurčkih). Izjema so vaje v specializiranih in računalniških  učilnicah, praksa in športna vzgoja.

S4amatična učilnica D03

Posebnosti:

 • vaje v torek PDS (J. Prezej) v matični učilnici (D03);
 • vaje ENE (D. Kač) v D02a;

S4b – matična učilnica C03

 Posebnosti:

 • PDS vaje v ponedeljek (B. Klakočer) v matični učilnici (C03);
 • vaje ENE (D. Kač) v D20;

M4c – matična učilnica D-27

 Posebnosti: /

M4d – matična učilnica KC01

 Posebnosti:/

M4e – matična učilnica KC03

Posebnosti:/

M2f – matična učilnica D-34

 Posebnosti:

 • vaje v ponedeljek obe skupini v matični učilnici;
 • vaje PDS (M. Bevc),  TOR 2. in 3. uro, v A29;

S2g – matična učilnica D22

Posebnosti:

 • vaje v sredo obe skupini v matični učilnici;
 • vaje v četrtek NAK (A. Glušič) v matični učilnici (D22);
 • vaje URE (J. Prezelj) v D08;
 • vaje v petek obe skupini v matični učilnici (D22);

S3h – matična učilnica D02a

 Posebnosti:/

S2k – matična učilnica D19

Posebnosti:/

S1k – matična učilnica C04

Posebnosti:

 • PET 6. ura (L- Hladin) prestavimo na TOR 6.uro, učilnica D20;

 

Razpored praktičnega  pouka pri nezaključnih letnikih in nekatere spremembe na lokaciji Lava:

S1b – PRA po urniku;

 • TKO (A. Ferlež) prestavimo na PON 8. uro;
 • SLO (D. Kunej) prestavimo na PON 4. uro in PET 3.uro.

M1h – PRA po urniku;

 • SRE 7.uro DRU (N. Mavc) prestavimo na PET 7. uro;

S1i – PRA po urniku;

 • SRE 7.uro OIP (B. Kvas Ocvirk) prestavimo na ČET 3. uro;

S1j – PRA po urniku;

M1f – PRA (četrtek) izvedemo strnjeno 4 ure na 14 dni

 • začnete v četrtek, 4. 3. 2021 (4. do 7. ura), dijaki pridete v šolo ob 10.00, malicate in nato odidete k pouku;
 • od 2. do 26. pouk potek na daljavo in nato vsak drugi teden;
 • v času, ko so dijaki na praksi v šoli, prestavimo FIZ na TOR 0. uro, GEO (D. Mikola) na PET 0. uro in ZGO na TOR 8. uro;

S1g – PRA v torek strnjeno od 2. do 7. ure

 • dijaki pridete v šolo ob 8.45;
 • RU (B. Kampošek) iz torka prestavimo na PON 8. uro;
 • SLO (D. Hohler) pa na ČET 4. uro;

M2c – PRA v sredo od 11.15 do 14.30 vsak drugi teden s pričetkom v sredo 24. 2. 2021;

 • PIH vaje v tednu, ko imate PRA v šoli, prestavimo na ČET 0. in 1. uro;
 • ELM (M. Cizej) prestavimo iz srede na PET 4. uro v tednu, ko imate PRA v šoli,
 • TPK (A. Ovtar) iz srede a na TOR 4. uro v tednu, ko imate PRA v šoli;

M2h – PRA iz torka  (G. Par in L. Hladin) prestavimo na PET 6. in 7. uro;

 • Hladin prestavi S1k iz PET6 na TOR6 (v D20);

S2i – PRA po urniku;

S2j –PRA po urniku;

S3b – PRA po urniku;

 • DKE (Ž. Podbregar) iz torka prestavimo na PON 5. uro;
 • SLO (D. Kunej) prestavimo na PET8.uro).

M3c – PRA po urniku (sreda), dijaki pridete v šolo ob 10.15 in prevzamete malico, nato pouk;

 • MAT (T. Igrišnik) iz srede prestavimo na TOR 0. uro;

 

Razpored praktičnega  pouka pri nezaključnih letnikih in nekatere spremembe na lokaciji Kosovelova: 

M3d – ure napisane z rdečo se izvajajo v šoli.

           Kjer so prazna polja, se pouk izvaja po ustaljenem urniku – na daljavo!

ura

ponedeljek

torek

sreda

četrtek

petek

0.

 

 

 

 

 

 

1.

 

MPD1 (D. Vešligaj)

MPD2 (A. Pavšar)

 

 

 

2.

SLO (M. D. Uranjek)

MPD1 (D. Vešligaj)

MPD2 (A. Pavšar)

 

 

 

3.

 

MPD1 (D. Vešligaj)

2. skupina – malica

 

 

 

4.

 

MPD2 (D. Vešligaj)

1. skupina – malica

 

TRP (N. T. Fošnarič)

 

 

5.

 

MPD2(D. Vešligaj)

MPD1 (A. Pavšar)

MAT (M. Lesjak)

 

SLO (M. DrevUranjek)

6-

 

MPD2(D. Vešligaj)

MPD1 (A. Pavšar)

 

 

 

7.

 

ISZ vaje v sredo obe skupini

 

 

 

8.

 

 

RU (N. T. Fošnarič)

 

 

 

 

 

 

M3e – ure napisane z rdečo se izvajajo v šoli.

          Kjer so prazna polja, se pouk izvaja po ustaljenem urniku – na daljavo!

ura

ponedeljek

torek

sreda

četrtek

petek

0.

 

MAT (B. Mastnak)

 

 

 

1.

 

ANJ (L. B. Pešec)

 

 

 

2-

 

TRP (M. Radosavljević)

 

 

 

3-

 

 

 

MPD2 (D. Vešligaj)

1.skupina malica

 

4.

 

 

 

MPD1 (D. Vešligaj)

2.skupina malica

 

5.

 

 

 

MPD1 (D. Vešligaj)

MPD2 (A. Pavšar)

 

6-

 

 

 

MPD1 (D. Vešligaj)

MPD2 (A. Pavšar)

 

7.

 

 

 

MPD2(D. Vešligaj)

MPD1 (A. Pavšar)

 

8.

 

 

 

MPD2(D. Vešligaj)

MPD1 (A. Pavšar)

ANJ

(L. B. Pešec)

                                                                                               ISZ vaje obe skupini v petek

M2e – MOB (A. Pavšar) prestavimo iz četrtka na PON 4. uro

Nazaj