Predavanje o davkih

V sredo, 22. 1. 2020, in v četrtek, 23. 1. 2020, se bodo dijaki 2. letnikov razen PTI udeležili predavanja in delavnice na temo davki.

V okviru vladne kampanje Vklopi razum – zahtevaj račun Finančna uprava RS ob podpori Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Zavoda RS za šolstvo in Urada Vlade RS za komuniciranje izvaja tudi projekt Davčno opismenjevanje mladih.

Namen predavanj in delavnic za dijake je krepitev davčne kulture in družbenega zavedanja o pomenu izpolnjevanja davčnih obveznosti kot družbeni nujnosti in vrednoti.

Vsebina:

  • pregled zgodovine davkov,
  • davki v sodobni družbi in v vsakdanjem življenju,
  • pomen plačevanja davkov in namen porabe davčnih prihodkov,
  • družbene posledice izogibanja izpolnjevanju davčnih obveznosti.

 

Pripravite vprašanja, da boste lahko aktivno sodelovali, in ne pozabite na primerno vedenje.

Delavnice bodo potekale po spodnjem razporedu, dijake spremljajo učitelji tekoče ure.

Datum

Ura

Prostor

Razred

Spremljevalci

Sreda,

22. 1. 2019

1. in 2.

B-12

M-2. h

S-2. b

S-2. j

S. Slana

M. Lesjak, B. Klakočer

M. Kresnik, P. Peršič

Sreda,

22. 1. 2019

3. in 4.

B-12

S-2. i

S-2. a

M-2. c

M. Marinšek, B. Knep

E. Došler, B. Klakočer

I. Lah, M. Cizej

 

 

 

 

 

Četrtek,

23. 1. 2019

1. in 2.

B-12

 

M-2. d

M-2. e

B. Knep, N. Talan Fošnarič

S. Slana, L. Leskovšek

 

Mentorica SD                                                                                              Ravnateljica

Suzana Slana                                                                                            Simona Črep

Nazaj