Predstavitev najboljših raziskovalnih nalog s področja medijske tehnike

Na Srednji šoli za strojništvo, mehatroniko in medije je v četrtek, 16. 9. 2021, potekala še predstavitev najuspešnejših medijskih raziskovalnih nalog. Predstavljene so bile tri raziskovalne naloge, najprej naloga z nasovom Interakcija analogne in digitalne vsebine avtorjev Alena Fuksa, Lare Furman in Žive Sivke. Raziskovalci so se poglobili v področja analognega in digitalnega trženja, združitve teh, nevromarketinga, interaktivnosti v digitalnih vsebinah in trenutne aktualne teme vpliva covid-19 na potrošnike revij. Z izdelkom, revijo Iconic, so se osredotočili na ciljno skupino, predstavnike t. i. generacije Y in Z.

Drugo raziskovalno nalogo, Vpliv embalaže na nakup dobrin v različnih starostnih obdobjih, sta predstavili dijakinji M-4.d-razreda, Zala Benko in Nina Rugole Đogić. Cilj njune naloge je bil najti tako oblikovano embalažo, ki bi v nakup prepričala izbrano ciljno skupino potrošnikov. Avtorici sta raziskovali vpliv embalaže dobrin, oblikovanja, uporabljenih tipografij, barv in oblik na potrošnike različnih starosti.

Raziskovalno nalogo z naslovom Korelacija med filmom in osebnostjo sta predstavila dijaka M-4.d- razreda, Tilen Sotlar in Tjaša Gregorin. Z raziskavo sta ugotovila, kakšna je povezava med osebnostjo anketirancev in izbiranjem posameznih žanrov filma. Prav tako sta ugotovila, da nekateri tipi osebnosti gledajo veliko več filmov in serij kot drugi, pri čemer nekaterim osebnostim ogledani filmi pomagajo k osebni rasti, medtem  ko so drugim bolj za zabavo in druženje.

Vse naloge so bile na srečanju mladih raziskovalcev uvrščene v prvo skupino Mladi za Celje. Raziskovalci so dijakom zaključnega letnika svetovali, naj se raziskovalne naloge lotimo čim prej in predvsem zaradi svoje želje po raziskovanju področja, ki nas zanima. Poleg tega so nam podali veliko koristnih in zanimivih informacij o procesu raziskovanja in pisanja naloge.

 

Lana Hrastelj in Nina Rugole Đogić, M-4. d

Nazaj