Priprave na ustni del poklicne mature

V času, od 2. 6. 2020 do 4. 6. 2020, bodo priprave na ustni del poklicne mature. V spodnjih tabelah so razporedi. Vsak oddelek pride en dan v šolo, po potrebi se dijaki in učitelji dogovorite za priprave  na daljavo.

Oddelek  S4a v torek, 2. 6. 2020:

      skupina ANJ/uč. D32 skupina MAT/uč. D22
  ura razred torek, 2. 6. 2020
1. 8.00-8.45 S4a ANJ (S. T. Ribič) MAT (T. Igrišnik)
2. 8.45-9.30 S4a SLO (T. Kolman) OBG (A. Ovtar)
3. 9.35-10.20 S4a OBG (A. Ovtar) SLO (T. Kolman)
  10.20-10.40 S4a  
4. 10.40-11.25 S4a NAK (A. Glušič) URE (J. Prezelj)
5. 11.25-12.10 S4a URE (J. Prezelj) NAK (E. Došler)

Oddelek  S4b  v četrtek, 4. 6. 2020:

      skupina ANJ/uč. C03 skupina MAT/uč. C04
  ura razred četrtek, 4. 6. 2020
1. 8.00-8.45 S4b ANJ (L. Bratina Pešec) URE (A. Ferlež)
2. 8.45-9.30 S4b URE (A. Ferlež) MAT (B. Kampošek)
3. 9.35-10.20 S4b NAK (A. Glušič) NAK (E. Došler)
  10.20-10.40 S4b  
4. 10.40-11.25 S4b SLO (D. Kunej) OBG (P. Klaus)
5. 11.25-12.10 S4b OBG (P. Klaus) SLO (D. Kunej)

Oddelek M4c v sredo, 3. 6. 2020:

      skupina ANJ/uč. D34 skupina MAT/uč. C22
  ura razred sreda, 3. 6. 2020
1. 8.00-8.45 M4c ELE (M. Cizej) ELE (M. Bevc)
2. 8.45-9.30 M4c PIH (Ž. Podbregar) PIH (I. Lah)
3. 9.35-10.20 M4c KRT (A. Glamnik) KRT (M. Veber)
  10.20-10.40 M4c  
4. 10.40-11.25 M4c ANJ (S. T. Ribič) SLO (B. Renner)
5. 11.25-12.10 M4c SLO (B. Renner) MAT (M. Lesjak)

Oddelek M2f v torek, 2. 6. 2020:

      skupina ANJ/uč. B08 skupina MAT/uč. B14
  ura razred torek, 2. 6. 2020
1. 8.00-8.45 M2f SLO (B. Renner) PIH (I. Lah)
2. 8.45-9.30 M2f PIH (Ž. Podbregar) SLO (B. Renner)
3. 9.35-10.20 M2f ANJ (L. Bratina Pešec) MAT (B. Kampošek)
  10.20-10.40 M2f  
4. 10.40-11.25 M2f KRT (A. Glamnik) KRT (M. Veber)
5. 11.25-12.10 M2f ELE (M. Bevc) ELE (M. Cizej)

Oddelek  S2g v sredo, 3. 6. 2020.

      skupina ANJ/uč. B17 skupina MAT/uč. C04
  ura razred sreda, 3. 6. 2020
1. 8.00-8.45 S2g SLO (D. Hohler) B17
2. 8.45-9.30 S2g SLO (D. Hohler) B17
3. 9.35-10.20 S2g ANJ (B. Škorc) MAT (B. Kampošek)
  10.20-10.40 S2g URE (A. Ferlež)  B17
4. 10.40-11.25 S2g  
5. 11.25-12.10 S2g NAK  (A. Glušič) B17
6. 12.15-13.00 S2g OBG (P. Klaus) B17

Oddelek  M4d v torek, 2. 6. 2020:

      skupina ANJ/uč. KC01 skupina MAT/uč. KB02
  ura razred torek, 2. 6. 2020
1. 8.00-8.45 M4d ANJ (B. Škorc) SLO (M. Drev Uranjek)
2. 8.45-9.30 M4d 2.IE (A. Pavšar) MAT (B. Mastnak)
3. 9.35-10.20 M4d SLO (M. Drev Uranjek) 2.IE (A. Pavšar)
  10.20-10.40 M4d  
4. 10.40-11.25 M4d 2. IE (D. Korošec) 2. IE (P. Arlič)
5. 11.25-12.10 M4d 2. IE (P. Arlič) 2. IE (D.Korošec)

Oddelek  M4e v četrtek, 4. 6. 2020:

      skupina ANJ/uč. KC03 skupina MAT/uč. KC02
  ura razred četrtek, 4. 6. 2020
1. 8.00-8.45 M4e SLO (S. Slana) 2. IE (A. Pavšar)
2. 8.45-9.30 M4e 2. IE (A. Pavšar) SLO (S. Slana)
3. 9.35-10.20 M4e 2. IE (P. Arlič) 2. IE (D. Korošec)
  10.20-10.40 M4e  
4. 10.40-11.25 M4e 2. IE (D. Korošec) 2. IE (P. Arlič)
5. 11.25-12.10 M4e ANJ (M. Marinšek) MAT (B. Knep)

Nazaj