Recital sodobno slovensko pesništvo

2. 10. 2020 se je odvijal recital, ki smo ga pripravili dijaki M-4. e-razreda. Recital se je začel s slovensko himno, za kar smo zaslužni Rožle, Oscar, Marcel in Lovro.

Nato sta voditeljici Nives in Nuša na oder povabili Lariso Gal in Blažko Kovačič, ki sta nam povedali nekaj o Cirilu Zlobcu in recitirali njegovo pesem »Samo beseda sem«. Žan Pajek in Blažka Žnidar sta predstavila Daneta Zajca in recitirala »Nam«. Sledila sta Iris Naveršnik in Gašper Škorja, ki sta predstavila Kajetana Koviča in recitirala »Južni otrok«. Ugotovili smo, da to seveda niso bili naši edini pesniki v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, zato sta nas Nika Šibilja Mlinarič in Nik Hrovat presenetila s poezijo Svetlane Makarovič in pesmijo »Sosed gor«. Prisluhnili smo predstavitvi Nika Grafenauerja in pesmi »Spomin« Anite Skok ter Eve Šolinc. Zadnja sta bila predstavljena avtorja Alojz Gradnik in Andrej Rozman Roza. »Pojočo kri« in »Če nas je strah« sta recitirala Jaka Janžovnik in Nika Medved, avtorja pa sta predstavljali Patricija Pesjak in Veronika Slakan.

Recital je bil izpeljan lepo in tekoče, pri njegovi pripravi smo sodelovali vsi. Oglejte si naš prispevek tudi na VI-TV!

Lovro Majhenšek

Še fotogelerija:

Nazaj