Vabilo na sestanek skupnosti dijakov

Vljudno vabimo vse predsednike razrednih skupnosti oz. njihove namestnike, da se udeležite prvega letošnjega sestanka skupnosti dijakov, ki bo v 

sredo, 16. septembra 2020, ob 8. 00 (1. šolsko uro) v učilnici B-09 na Lavi. 

Dnevni red: 

  1. Pregled dela v preteklem šolskem letu 
  2. Izvolitev predsednika, namestnika in zapisnikarja 
  3. Izvolitev člana upravnega odbora za šolski sklad 
  4. Predstavitev Letnega delovnega načrta 2020/21 – ravnateljica 
  5. Organizacije in izvajanja pouka v času epidemije 
  6. Razno (skrbnika oglasnih desk, načrti dela oddelčnih skupnosti, e-naslovi + telefonske št. odd. odbora, dijaške izkaznice)

Prosimo za zanesljivo udeležbo! 

 

Mentorici skupnosti dijakov                                                         Ravnateljica 

Suzana Slana in Brigita Mastnak                                                Simona Črep 

Nazaj