Varnost in zdravje pri delu  

V skladu z 38. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu boste imeli dijaki nekaterih oddelkov predavanje iz varnosti in zdravja pri delu (VZD), ki ga bo izvedel strokovni delavec za VZD Srečko Fošnarič. Ob koncu predavanja bo preizkus znanja. Potrdilo o usposobljenosti je pogoj za sodelovanje pri praktičnem pouku. Dijake spremlja učitelj tekoče ure. Predavanja bodo v telovadnici 4. Dijaki 1. letnika spremljevalnega učitelja (učitelj po urniku) ob 7.05 počakate pred glavnim vhodom v šolo in boste v telovadnico vstopili s parkirišča za šolo. Ostale ure imate dijaki po urniku.

 

Sreda, 2. 9. 2020, 0. in 1. ura  v TV-4                            

Oddelek 

S-1. i  

S-1. j (spremlja P. Klaus)

M-1. h

 

Sreda, 2. 9. 2020, 2. in 3. ura v TV-4

Oddelek 

M-3. f

S-3. g (3. uro spremlja H. Fižuleto,                                                                                                     malica 4. uro)

 

 

 

 

Pomočnica ravnateljice                                                                                                     Ravnateljica Mojca Drev Uranjek                                                                                                           Simona Črep 

Nazaj