Varnost in zdravje pri delu 

V skladu z 38. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu boste imeli dijaki nekaterih oddelkov predavanje iz varnosti in zdravja pri delu (VZD), ki ga bo izvedel strokovni delavec za VZD Drago Keše. Ob koncu predavanja bo preizkus znanja. Potrdilo o usposobljenosti je pogoj za sodelovanje pri praktičnem pouku.

Dijake spremlja učitelj tekoče ure. Predavanja bodo v telovadnici 4. Dijaki v telovadnico vstopate z makadamskega parkirišča za šolo (vrata ograje bodo odprta). Nositi morate masko. Ostale ure imate po urniku.

Ponedeljek, 7. 9. 2020, 1., 2. ura  v TV-4                    Ponedeljek, 7. 9. 202, 4., 5. ura v TV-4         

Oddelek 

Oddelek 

M-1. c

S-1. b 

S-1. g

S-3. a  

M-3. c  

   

 

Torek, 8. 9. 2020, 1., 2. ura  v TV-4                              Torek, 8. 9. 2020, 4., 5. ura v TV-4         

Oddelek 

Oddelek 

M-1. f  

M-2. d

S-1. a

M-2. e  (spremlja S. Brečko, malica 3.uro)

S-3. b

              

 

 

 

 

Nazaj