Kakovost

 
KOMISIJA ZA KAKOVOST NA SREDNJI ŠOLI ZA STROJNIŠTVO, MEHATRONIKO IN MEDIJE 
 
Življenjski cilj vsakega posameznika je isti: 
napredovanje v dobrem. 

                                               N. Tolstoj

Priprava dobrih izhodišč, nenehno spremljanje in razvijanje, dopolnjevanje ter prilagajanje realnim potrebam stroke in okolja so vodila, ki nas usmerjajo k spremembam, izboljšanju oz. oblikovanju  kakovostnega vzgojno-izobraževalnega procesa. Kakovost je torej tisto področje, ki smo mu v preteklih letih začeli na naši šoli načrtno namenjati več pozornosti. Zavedamo se namreč, da se moramo odzivati na nenehne spremembe in biti v koraku s časom, še bolje pred njim. 
Vključenost v nacionalni projekt Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja, v katerem sodelujemo kot razvojna šola, nam pomaga pri pripravi standardov in kazalnikov za izboljšanje kakovosti delovanja šole. 
Šolsko komisijo za kakovost sestavljajo: 
  • Simona Črep, ravnateljica, 
  • Terezija Igrišnik, učiteljica splošnoizobraževalnih predmetov, 
  • Aleš Ferlež, učitelj strokovnoteoretičnih predmetov, 
  • Pera Kunst, šolska svetovalna delavka, 
  • Natalija Talan Fošnarič, učiteljica strokovnoteoretičnih predmetov, 
  • Dušan Vešligaj, učitelj strokovnoteoretičnih predmetov, 
  • Renato Fijavž, EMO-Orodjana, d. o. o., predstavnik delodajalcev, 
  • Roman Gracer, predsednik Obrtne zbornice OE Celje, 
  • Helena Turnšek, predstavnica staršev, 
  • Jure Jordan Kozjak, predstavnik dijakov. 
 
Delo  komisije za kakovost vodi in usklajuje Simona Črep.