V torek, 22. 10. 2019, boste imeli nekateri oddelki interesne dejavnosti. Pouka ta dan nimate, deset minut pred odhodom avtobusa se zberete na dogovorjenem mestu. Prijavljeni dijaki malico prevzamete v jedilnici pol ure pred odhodom. Razredni blagajniki oddate denar skupaj s seznamom v tajništvu šole do petka, 18. 10. 2019. Udeležba na ekskurzijah je obvezna. S podrobnostmi vas bodo seznanili učitelji.

Oddelki: S-2. a, S-2. b, M-2. c

Kaj: Literarna ekskurzija v Ljubljano

Cena: 16 evrov

Odhod: 8.00 izpred ŠCC

Spremljevalci: S-2. a: D. Hundrić, T. Igrišnik, S-2. b: M. Lesjak, D. Kunej, M-2. c: D. Mikola, B. Renner

 

Oddelka: M-2. d, M-2. e

Kaj: Literarna ekskurzija v Ljubljano

Cena: 16 evrov

Odhod: 7.00 s parkirišča na Vrunčevi (nasproti I. OŠ)

Spremljevalci: M-2. d: N. T. Fošnarič, A. Požlep, M-2. e: S. Slana, , L. Bratina Pešec

 

Oddelki: M-1. h, S-1. i, S-1. j, S-1. k

Kaj: Kulturne znamenitosti okolice – ogled Jame Pekel in Rimske nekropole

Cena: 12 evrov

Odhod: 8.30 izpred ŠCC

Spremljevalci: M-1. h: N. Mavc, B. Kvas Ocvirk,  S-1. i: J. Prušnik, V. Lah, S-1. j: L. Leskovšek, M. Drev Uranjek, S-1. k: B. Hrovat

 

Oddelka: M-1. f, S-1. g

Kaj: Strokovna in ekološka ekskurzija v Sevnico, Krško in Novo mesto

Cena: 9,5 evrov

Odhod: 7.15 izpred ŠCC

Spremljevalci: M-1. f: S. Romanić, P. Peršič, S-1. g: J. Prezelj,  B. Zdovc

 

Pomočnica ravnateljice                                                                                          Ravnateljica

Mojca Drev Uranjek                                                                                               Simona Črep

Skip to content