Vljudno vabimo vse predsednike razrednih skupnosti ali namestnike, da se udeležite sestanka skupnosti dijakov, ki bo v

sredo, 2. decembra 2020, ob 8. uri (1. šolsko uro) skupini Teams

SMM.SkupnostDijakov.

 Dnevni red:

  1. Informacije o ocenjevanju znanja
  2. Šolska pravila za uporabo orodij za poučevanje na daljavo in varstvo osebnih podatkov
  3. Izvajanje pouka na daljavo
  1. Pregled sklepov prejšnjih sestankov
  2. Delo v decembru
  3. Razno

Prosimo za zanesljivo udeležbo!

 

Mentorici skupnosti dijakov                                                                   Ravnateljica

Suzana Slana in Brigita Mastnak                                                         Simona Črep

Skip to content