Klepar-krovec

Čas trajanja izobraževanja: 3 leta
Naziv strokovne izobrazbe: klepar-krovec/ kleparka-krovka

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

  • osnovnošolsko izobraževanje ali
  • nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje  po prejšnjih predpisih.

Najpogostejša dela:

  • izdeluje in montira kleparske strešne elemente iz kovinskih in nekovinskih materialov;
  • prekriva in vzdržuje strehe z različnimi kritinami;
  • organizira in načrtuje svoje delo;
  • svetuje in izdela dokumentacijo o strehi s kleparskimi elementi.

 Predmetnik:

Oznaka

Programske enote

1.

letnik

2.

letnik

3.

letnik

Skupaj št. ur

Število kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti 

ur  na teden/leto

 

P1

  Slovenščina SLO (o)

3/99

2/66

3/48

213

12

P2

Matematika MAT (o)

3/99

2/66

3/48

213

12

P3

Tuj jezik ANG/NEM (o)

2/66

2/66

2/32

164

9

P4

Umetnost UME (o)

1/33

/

/

33

2

P5

Družboslovje  DRU (o)

2/66

2/66

/

132

6

P6

Naravoslovje NAR (o)

2/66

2/66

/

132

6

P7

Športna vzgoja ŠVZ (o)

2/66

2/66

2/32

164

7

B – Strokovni moduli

M1

Tehniško komuniciranje v poklicuTKP (o)

3/99

/

/

99

4

M2

Materiali in obdelave v poklicu MOP(o)

2/66

/

/

66

3

M3

Elementi konstrukcij  ELK (o)

2/66

/

/

66

3

M4

Organizacija in poslovanje  OIP (o)

2/66

/

/

66

3

M5

Transport, montaža in zaščita delov in konstrukcij TMZ (o)

3/99

1/33

/

131

7

M6

Kleparska dela KDE(o)

3/99

3/99

3/48

245

12

M7

Krovska dela KRD (o)

3/99

3/99

3/48

245

12

M9

Plamensko varjenje PLV (i)

/

2/66

5/80

149

8

C – Praktično izobraževanje v šoli je sestavni del strokovnih modulov

Č – Praktično usposabljanje z delom

114

152

646

912

40

D – Interesne dejavnosti

64

64

32

160

6

E – Odprti kurikul

 

 

 

591

26

Projektno delo v poklicu PDP

/

10/330

7/112

 

 

Posebni postopki spajanja PPS

 

 

5/80

 

 

Število tednov pouka v šoli

33

33

16

 

 

Pojasnilo k predmetniku:

Cilji in vsebine družboslovja, naravoslovja in umetnosti se deloma lahko izvajajo v strokovnih modulih v različnih oblikah pouka. Načine, oblike in obseg povezovanja določi šola v izvedbenem kurikulu.

Izbirni strokovni moduli: dijak izbere en modul izmed M8 in M9

Z individualno učno pogodbo se obseg praktičnega pouka lahko zmanjša in nadomesti s praktičnim usposabljanjem z delom, ki se lahko poveča na največ 53 tednov.

Zaključek izobraževanja – ZAKLJUČNI IZPIT:

    • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
    • izdelek oziroma storitev in zagovor.