V tednu od 13.-  16. maja  2024 je Obrtno tehniške šola v Splitu gostila mednarodno izkušnjo v sklopu projekta Erasmus. Šola je sprejela dve strokovni sodelavki iz Šolskega centra Celje, Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije. Lidija Leskovšek, prof. kem. in Pera Kunst, svetovalna delavka, sta  sodelovali v aktivnosti senčenja. Ta dogodek je bil zasnovan za spodbujanje medkulturne izmenjave ter pridobivanje novih znanj in veščin.

Obrtno tehniška šola v Splitu je znana po svojem angažmaju in podpori dijakom s posebnimi potrebami. Šola zagotavlja inkluzivno okolje, kjer vsak učenec dobi priložnost, da doseže svoj potencial. To je še posebej pomembno v okviru projekta Erasmus, kjer se posebna pozornost namenja prilagoditvi izobraževalnega procesa potrebam vseh udeležencev. Cilj obiska je bil izboljšati spretnosti in veščine ter modernizirati izobraževanje, usposabljanje in delo z mladimi. Senčenje v tem okviru omogoča vpogled v različne izobraževalne prakse, kulturo in način življenja v drugih državah.

Obrtno tehniška šola Split je pripravila pester program. Imeli sva priložnost sodelovati v različnih delavnicah, ki so zajemale širok spekter obrtniških veščin, kot so mizarstvo, kovinarstvo, električarstvo in tekstilna obdelava. Vsako delavnico so vodili izkušeni mentorji, ki so predstavili sodobne tehnike in metode dela.

Senčenje ni bilo osredotočeno zgolj na strokovno izpopolnjevanje, ampak tudi na medkulturno izmenjavo. Imeli sva priložnost spoznati hrvaško kulturo in tradicijo skozi različne kulturne dogodke in si ogledati znamenitosti Splita. Ta izkušnja je prispevala k boljšemu razumevanju in spoštovanju kulturne raznolikosti ter krepitvi mednarodnega sodelovanja.

V okviru projekta Erasmus je bilo delo z dijaki s posebnimi potrebami še posebej izpostavljeno. Imeli sva priložnost spoznati in deliti dobre prakse na področju inkluzije. Šola je organizirala posebne delavnice in predstavitve, kjer so strokovnjaki predstavili izzive in rešitve pri delu z dijaki.

 

Natančno sva spoznali celosten pristop k inkluziji, ki ga je šola razvila, in vključuje več ključnih elementov:

  1. Individualizirani izobraževalni programi

Vsak dijak s posebnimi potrebami ima prilagojen učni načrt, ki je zasnovan na podlagi njegovih specifičnih potreb in sposobnosti. Program vključuje prilagoditve pri poučevanju, ocenjevanju in izvajanju nalog.

  1. Podporne službe

Šola ima ekipo specialnih pedagogov, psihologov in svetovalcev, ki sodelujejo z učitelji in starši pri ustvarjanju optimalnega učnega okolja. Te strokovne službe nudijo individualno in skupinsko podporo dijakom.

  1. Dostopnost in opremljenost

Prostori šole so prilagojeni potrebam dijakov s posebnimi potrebami, vključno z dostopom za gibalno ovirane osebe in uporabo prilagojene opreme ter tehnologije.

 

Učitelji na Obrtno tehniški šoli Split uporabljajo različne pedagoške metode za vključevanje dijakov s posebnimi potrebami:

  1. Diferencirano poučevanje

 Poučevanje je prilagojeno posameznim sposobnostim in učnim stilom dijakov. Učitelji uporabljajo različne metode, kot so vizualna, avditivna in kinestetična sredstva, da bi omogočili boljše razumevanje snovi.

  1. Sodelovalno učenje

Dijaki so vključeni v skupinske projekte, kjer lahko sodelujejo z vrstniki. To spodbuja socialno interakcijo in razvoj socialnih veščin.

3.Praktično delo

Obrtniška narava šole omogoča veliko praktičnega dela, kar je še posebej koristno za dijake s posebnimi potrebami. Praktične delavnice jim omogočajo, da razvijajo svoje veščine skozi konkretne dejavnosti.

Delo z dijaki s posebnimi potrebami je vzorčni primer uspešne inkluzije v izobraževanju. S prilagojenim pristopom, strokovno podporo in praktičnim delom šola zagotavlja, da vsak dijak dobi priložnost za uspeh. Projekt Erasmus je še dodatno obogatil te izkušnje, saj je omogočil izmenjavo znanja in izkušenj na mednarodni ravni ter prispeval k razvoju še bolj vključujočega izobraževalnega okolja.

Obisk Obrtno tehniške šole Split v okviru projekta Erasmus je bil izjemno uspešen. Pridobili sva  dragocena znanja in izkušnje, vzpostavili nova prijateljstva in okrepili svoje razumevanje evropske kulturne dediščine. Takšni dogodki ne le bogatijo posameznike, ampak tudi prispevajo k oblikovanju bolj povezane in razumevajoče Evrope.

 

Lidija Leskovšek in Pera Kunst

 

Skip to content