Vljudno vabimo vse predsednike razrednih skupnosti oz. njihove namestnike, da se udeležite sestanka skupnosti dijakov, ki bo v

ponedeljek, 14. oktobra 2019, ob 13. uri (7. šolsko uro) v učilnici D-34 na Lavi.

Dnevni red:

  1. Pregled sklepov prejšnjega sestanka
  2. Predstavitev rezultatov spletnega anketiranja in samoevalvacije o delu in življenju na šoli – A. Ferlež
  1. Oddelčni načrti dela za Ekošolo in Zdravo šolo, L. Leskovšek in P. Peršič
  2. Razno (dobrodelni koncert, načrti dela OS in seznami)

Prosimo za zanesljivo udeležbo!

Mentorici skupnosti dijakov                                                         Ravnateljica

Suzana Slana in Brigita Mastnak                                                Simona Črep

Skip to content