Vljudno vabimo vse predsednike razrednih skupnosti ali namestnike, da se udeležite sestanka skupnosti dijakov, ki bo v

sredo, 9. decembra 2020, ob 8. uri (1. šolsko uro) skupini Teams SMM.SkupnostDijakov.

 Dnevni red:

  1. Dogajanje v decembru, človekoljubne akcije
  2. Zlata kreda
  3. Fit šola (in dijaki)
  4. Skrbništvo šolskega spletnega omrežja Instagram
  5. Pouk na daljavo, posebnosti
  6. Razno

Prosimo za zanesljivo udeležbo!

 

Mentorici skupnosti dijakov                                                                   Ravnateljica

Suzana Slana in Brigita Mastnak                                                         Simona Črep

Skip to content