Strojni tehnik

Čas trajanja izobraževanja: 4 leta
Naziv strokovne izobrazbe: strojni tehnik/strojna tehnica

 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno  izobraževanje ali enakovredno izobraževanje  po prejšnjih predpisih.

Najpogostejša dela:

 • snovanje strojnih elementov
 • sodelovanje pri avtomatizaciji proizvodnih procesov
 • upravljanje in programiranje mehatronskih sistemov
 • upravljanje z energetskimi sistemi
 • upravljanje z računalniško vodenimi stroji in procesi
 • organiziranje in priprava proizvodnje
 • izdelovanje in urejanje tehniške dokumentacije s sodobnimi programskimi orodji

Predmetnik:  

Ozn.

Programske enote

1.  letnik

2. letnik

3.

letnik

4.

letnik

Skupaj

št. ur

Št. kredit. točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

Št. ur na teden/leto

 

P1

Slovenščina (o) SLO

4/140

4/132

3/99

3,5/119

487

24

P2

Matematika (o) MAT

3/105

3/99

3/99

3/102

383

19

P3

Tuj jezik (o) ANJ/NEJ

3/105

3/99

3/99

3,5/119

417

20

P4

Umetnost (o) UME

2/70

/

/

/

70

3

P5

Zgodovina (o) ZGO

2/70

1/33

/

/

102

5

P6

Geografija (i) GEO

2/70

/

/

/

70

3

P7

Sociologija (i) SOC

/

/

/

2/68

68

3

P9

Fizika (o) FIZ

2/70

2/66

/

/

140

6

P10

Kemija (o) KEM

/

2/66

/

/

70

3

P11

Športna vzgoja (o) ŠVZ

3/105

3/99

2/66

2/68

340

14

           

M1

Tehniško komuniciranje (o) TKO

2/70

2/66

/

/

136

7

M2

Načrtovanje konstrukcij (o) NAK

/

/

2/66

2/68*

132

7

M3

Poslovanje in organizacija (o) PIO

/

/

/

2/68

70

3

M4

Učinkovita raba energije (o) URE

/

3/99

1/33

/

132

7

M5

Lastnosti  materialov, primarno oblikovanje in preobl. (o) LMP

2/70

/

/

/

70

3

M6

Delovanje krmilnih in električnih komponent (o) DKE

/

/**

2/66

/

132

7

M7

Obdelava gradiv (o) OBG

2/70

2/66

/

/

136

7

M8

Spajanj gradiv in toplotna obdelava (o) SGT

2/70

1/33

/

/

103

5

M9

Prostorsko modeliranje in priprava dokumentacije (i) PMP

/

2/66**

2/66

2,5/85

158

8

M10

Računalniško podprte tehnologije (i) RPT

/

/

2/66

2,5/85

158

8

M13

Avtomatizacija in robotika(i) AVR

/

/

2,5/83

2,5/85

158

8

M14

Energetski sistemi (i) ENS

/

/

2/66

3/102

158

8

C – Praktično izobraževanje v šoli je sestavni del strokovnih modulov

454

19

Č – Praktično usposabljanje z delom

/

152

152

/

304

14

D – Interesne dejavnosti

96

96

96

64

352

14

E – Odprti kurikul

 

 

 

 

595

33

      Drugi tuj jezik (NEJ, RUS) (i)

2/70

2/66

2/66

/*

 

 

      Mehanika (MEH)

/

2/66

2/66

/

 

 

      Izbrana poglavja matematike (IPM)

1/35

/

/

1/34

 

 

      Projektno delo v stroki (PDS)

/

/

4/133

2,5/85

 

 

Število tednov pouka v šoli

35

33

33

34

 

 

* Organizacijska sprememba izvedbenega predmetnika. S tem šolskim letom so spremembe zaključene. V 4. letniku sta namesto dveh ur TJE,  2 uri NAK.

** Po sklepu strokovnega aktiva se v letošnjem šolskem letu dodajo vsebine PMP-ja iz tretjega v drugi letnik. Iz 2. letnika  pa se v naslednje šolsko leto prestavi DKE.

Zaključek izobraževalnega programa – POKLICNA MATURA:

 Obvezni del:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine
 • pisni in ustni izpit iz strojništva

Izbirni del:

 • pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika
 • izdelek ali storitev in zagovor