Zlata kreda

Koledarsko leto 2017 smo zaokrožili s premierno prireditvijo Zlata kreda, na kateri smo na malo drugačen način izpostavili vrednote, zapisane v našem Kodeksu sožitja.
Med učitelji, dijaki in razredi smo skušali izpostaviti tiste, ki so lahko s svojim načinom razmišljanja in dela vzor ostalim. Nagradili smo jih za preteklo delo in jih spodbudili, da v tem duhu nadaljujejo svoje poslanstvo biti učitelj in učenec.
 
Zlate krede smo podelili v šestih kategorijah:
– najodgovornejši razred: M-4. c
– najprijetnejši razred: M-2. f
– najspoštljivejši dijak: Jure Korbar
– najprizadevnejši dijak: Neža Tretnjak
– najzanimivejši učitelj: g. Andrej Požlep
– najpravičnejši učitelj: ga. Danica Mikola
 
Prireditev Zlata kreda je bila presek znanja dijakov programa medijski in strojni tehnik ter tehnik mehatronike, zato smo na odru lahko videli marsikaj novega, drugačnega, povsem odštekanega … presežek klasične šolske prireditve, ki kaže na to, da so naši dijaki in njihovi mentorji res v vrhunski strokovni in umetniški formi.
Idejni vodja in režiser prireditve je bil Alen Pavšar, voditelja Malvina Đermanović in Vid Palčnik, scenarij je napisala koordinatorica Mateja Z. Pavšar, mentorja glasbenih točk sta bila Metka Jagodič Pogačar in Dušan Vešligaj, organizacijo prireditve je prevzel M-3. d.

 

Nazaj