Popravni izpit za dijake zaključnih letnikov SPI in NPI

SREDA,  26. 5. 2021

 P I S N O

 PREDMET: SLO, ANJ

Dijaki: S3h, S3g, S2k

Ura:  13.00

Prostor:  D-34

Nadzor: T. Kolman


U S T N O

Predmet         Ura              Prostor              Komisija                             

SLO, ANJ      14.15       D-34                  S. Slana, B. Škorc, T. Kolman, razrednik


ČETRTEK,  27. 5. 2021

P I S N O

 PREDMET: MAT

Dijaki: S3g

Ura:  13.00

Prostor:  D-16

Nadzor: B. Kampošek


U S T N O

 Predmet               Ura              Prostor              Komisija                             

MAT                  14.15            D-16               B. Kampošek, H. Fižuleto, J. Prušnik

 

Predmet                Ura              Prostor              Komisija                             

OEP  (S3h)      12.15                D24            A. Ferlež, P. Peršič, T. Kolman

 

Konferenca po PI bo ob 14.30 v učilnici D-34. Razredniki po konferenci razdelijo obvestila in spričevala.      

Pomočnik ravnateljice, I. Lah

Nazaj