Predavanje iz prve medicinske pomoči

Dijaki 2. letnika boste imeli v času izven pouka predavanja iz prve medicinske pomoči. Predavanja so vključena v obvezni del interesnih dejavnosti, zato je udeležba obvezna. Obsegajo 12 šolskih ur in so predvidena tudi kot predavanja iz prve pomoči za voznike motornih vozil. Kandidati lahko na osnovi teh predavanj opravljajo izpit iz prve pomoči za voznike, ki je predviden v Zakonu o varnosti cestnega prometa. Cena predavanj je določena enotno za celo Slovenijo in znaša 28,72 evra za občane, za organizirane skupine dijakov v srednjih šolah znaša cena 15 evrov (kot šolsko obvezo pišete tudi zaključni test). Šola za vsakega dijaka 2. letnika srednjega strokovnega in srednjega poklicnega izobraževanja prispeva 5 evrov, torej znaša cena 10 evrov. Razredni blagajnik denar s seznamom in podpisi odda v tajništvo do začetka predavanj. Če boste želeli opraviti tudi izpit iz prve medicinske pomoči za vozniški izpit, boste morali doplačati izpitno takso. Več informacij boste dobili na prvem srečanju. Predavanja bodo potekala strnjeno v dveh delih na Kosovelovi 12 v učilnici C-4 po razporedu.
 
RAZPORED TEČAJEV PRVE POMOČI
 

Zap.

št.

Šola          Razred          

Predavanje

I. (prvič)

datum               ura

Predavanje

II. (drugič)

datum                ura

Izpiti

 

datum        ura

PREDAVATELJ

   1

 

SŠSMM

M-2. e

Četrtek

   20. 10. 2016

14.00

Petek

21. 10. 2016

 14.00

 

po dogovoru

Rok Kovačič

                   
 
Vljudno prosimo učitelje, da dijake v dneh po predavanjih opravičijo ocenjevanja. Dijaki, ki so že opravili izpit, izkaznico pokažejo razredniku in s tem imajo opravljeno interesno dejavnost.                            
 
 
Mojca Drev Uranjek, pomočnica ravnatelja                                                                                                                                  Ludvik Aškerc, ravnatelj   

Nazaj