Na Srednji šoli za strojništvo, mehatroniko in medije je bilo v šolskem letu 2022/2023 izdelanih in predstavljenih 13 raziskovalnih nalog, od teh 7 s področja strojništva, 4 s področja mehatronike in robotike, 1 s področja telekomunikacije in medijske tehnike,  ter 1 s področja matematike. Na 57. srečanju mladih raziskovalcev Slovenije smo prejeli tri zlata, eno srebrno in sedem bronastih priznanj.

petek, 8. 9. 2023, je potekala predstavitev najboljših raziskovalnih nalog 2023 za dijake zaključnih letnikov smeri strojni tehnik in tehnik mehatronike.

Raziskovalne dosežke na področju mehatronike sta predstavila Matevž Rožej in Aljaž Rozman. Predstavila sta nalogo z naslovom Električna violina, ki je na državnem srečanju mladih raziskovalcev ZOTKS osvojila zlato priznanje.

Raziskovalne dosežke na področju strojništva pa je predstavil Vid Jagodič. Predstavil je nalogo z naslovom Razdeljevalnik stelje, ki je na državnem srečanju mladih raziskovalcev ZOTKS osvojila zlato priznanje. Prav tako je svojo nalogo  s področja strojništva predstavil dijak Rene Rudnik, M-2.c, ki je v prvem letniku izdelal raziskovalno nalogo z naslovom Obnova gokarta. Na državnem srečanju mladih raziskovalcev  ZOTKS je prejel bronasto prznanje.

Vse dijake in dijakinje zaključnih in nižjih letnikov vabim, da se v novem šolskem letu 2023/2024 lotite raziskovalnega dela. Uspešno opravljena raziskovalna naloga se vam upošteva za opravljeno 4. izpitno enoto poklicne mature. Vse dodatne informacije si lahko preberete na povezavi https://smm.sc-celje.si/raziskovalna-dejavnost/ ali jih dobite pri mentorjih. 

Naj vas raziskovalni duh še intenzivneje spodbudi k ustvarjalnosti in inovativnosti.

Koordinator raziskovalne dejavnosti:                                                                    

                                                         Žan Podbregar                                                                                                       

Skip to content