Vljudno vabimo vse predsednike razrednih skupnosti oz. njihove namestnike, da se udeležite prvega letošnjega sestanka skupnosti dijakov, ki bo

v petek, 15. septembra 2023, ob 8.00 (1. šolsko uro),
v učilnici D-15 na Lavi.

Dnevni red:

  1. Izvolitev predsednika, namestnika in zapisnikarja
  2. Letni delovni načrt 2023/24 – gospa ravnateljica
  3. Izvolitev člana upravnega odbora za šolski sklad in člana komisije za kakovost
  4. Poročilo iz seje DOS
  5. Načrt dela skupnosti dijakov v novem šolskem letu ter razdelitev nalog
  6. Razno (podatki odbora oddelčne skupnosti, načrti dela oddelčnih skupnosti, dijaške izkaznice …)

Prosimo za zanesljivo udeležbo.

 

Mentorja skupnosti dijakov                                                                                  Ravnateljica

Brigita Mastnak in Jaka Došler                                                                Simona Črep

Skip to content