Učitelj učitelju učitelj

Sveče,
ki prižge drugo svečo,
ni zato nič manj.
(J. Keller, rimskokatoliški duhovnik, 1900-1977)
 
V četrtek, 23. avgusta 2018, se je v učilnici B-12 odvilo srečanje izmenjave dobrih praks med učitelji Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije, ki smo mu nadeli ime Učitelj učitelju učitelj.
 
Dogodek smo pripravili že tretje leto zapored in vsako leto znova ugotavljamo, da nam ga uspeva osmišljati z novimi in novimi vsebinami, za katere bi bilo škoda, da bi ostale znane samo avtorjem ali ozkemu krogu najožjih sodelavcev. Namen srečanja je krepiti sodelovalno kulturo med učitelji šole, se seznanjati z najuspešnejšimi aktivnostmi, izobraževanji in projekti, v katere so bili tekom šolskega leta vpeti člani našega kolektiva, se drug od drugega učiti in biti eden drugemu navdih za še uspešnejše delo. 
 
Uvodoma je sodelavec Aleš Ferlež predstavil analizo vprašalnikov za starše in dijake ter poskušal odgovoriti na vprašanje, v kolikšni meri nam uspeva zagotavljati kakovost delovanja šole in medosebnih odnosov, Andrej Požlep pa nas je seznanil z rezultati ankete, v katero so bili vključeni dijaki zaključnih letnikov štiriletnih programov in ki osvetljuje pouk strokovnih predmetov.
 
Sledili so naslednji prispevki:
  • Priložnosti za uporabo NLP v šoli (M. Drev Uranjek)
  • Projekt Your life – your story (mag. S. Brečko)
  • Projekt Dijaki dijakom za varno mobilnost (K. Zidanšek)
  • HMELJVR (A. Pavšar)
  • Živeti po pameti (L. Leskovšek)
  • Hrana za zdravo srce (E. Došler)
  • Vzpodbujanje inovativnosti skozi izdelavo projektne ali raziskovalne naloge (Ž. Podbregar)
  • EuroSkills 2018 (A. Glamnik)
  • RoboCup 2018 (M. Veber)
  • Dežela, ki preseneti tudi tistega, ki je prepričan, da je predsodke pustil doma (B. Škorc)
Za nami je še eno uspešno srečanje, ki ga bomo naslednje leto brez dvoma ponovili.
 
 
 
Simona Črep,                                                                                    Simona Tadeja Ribič,
ravnateljica                                                                                        koordinatorica srečanja

Nazaj