Mednarodni strokovni simpozij

Spoštovani!
 
Vabimo Vas na 7. mednarodni strokovni simpozij z naslovom CIVILNA DRUŽBA IN ŠOLSKI SISTEM, ki ga organizirata Šolski center Celje, Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko, ter AKTIVNI ŠOLNIKI – ŠOLSKO ŠPORTNO DRUŠTVO 4. JULIJ.
 
Osrednja tema letošnjega simpozija je Drugačnost v šoli in družbi. Na plenarnem delu bosta v prvem delu gosta: CIRIL ZLOBEC in BOŽO REPE, v  drugem delu pa SARA KOLAK, ANDREJ HAJNŠEK in PETER KAVČIČ.
Osrednji del posveta s svečano otvoritvijo bo v četrtek,  13. 10. 2016, ob 14. uri, v prostorih ŠOLSKEGA CENTRA Celje, v predavalnici B12, POT NA LAVO 22.
 
 
Veselimo se obiska in Vas lepo pozdravljamo.
 
 
 
Vodja organizacijskega odbora                                           Ravnatelj Srednje šole za storitvene
Saša Silovšek, prof.                                                                dejavnosti in logistiko
                                                                                                   Igor Lupše, univ. dipl. inž.

Več o simpoziju lahko najdete na :

http://web.sc-celje.si/simpozij/               

Nazaj