Nemška jezikovna diploma

Sebastijan Šmid (S-4a) je uspešno opravil Nemško jezikovno diplomo, in sicer na stopnji B2/C1. Prejel bo mednarodno priznan certifikat Deutsches Sprachdiplom, Stufe II.

Ta certifikat omogoča študij na nemško govorečih univerzah ter ima veliko dodano vrednost pri iskanju zaposlitve.

Dijaki, ki razpolagajo z zelo dobrim znanjem nemškega jezika, se lahko na ta izpit pripravljajo na Gimnaziji Lava.

Sebastijanu iskreno čestitamo!

Mentorica: Tatjana Ivšek

Nazaj