Zbiralna akcija

Maja in v začetku junija 2016 podjetje Simbio  zbira nevarne odpadke iz gospodinjstev.

Zbiranje poteka v 12 občinah (Celje, Vojnik, Dobrna, Štore, Šentjur, Žalec, Braslovče, Prebold, Polzela, Vransko, Tabor in Dobje) po objavljenem urniku na njihovi spletni strani.

Nevarni odpadki vsebujejo snovi, ki so nevarne za okolje, zato bi v fazah razkroja lahko ogrozili podtalnico in druge vodne vire, zrak ali prst, s tem pa tudi naše zdravje.

Med nevarne odpadke sodijo

 • akumulatorji
 • baterije
 • zdravila
 • pesticidi
 • kozmetični izdelki
 • čistila,
 • topila, lepila, kisline
 • barve, laki, premazi, smola
 • embalaža onesnažena z nevarnimi snovmi
 • termometri
 • odpadna motorna in jedilna olja
 • elektronska in električna oprema
 • tonerji in kartuše

Tudi mi smo se v okviru EKO šole odločili prispevati k ohranjanju našega okolja.

Pred ŠC Celje bo zabojnik v ponedeljek, 23. 5. 2016 od 8. do 9. 30 ure.

Odpadke pa lahko v tem tednu oddate tudi v kabinetih D 25 in D 17 ter v tajništvu na Kosovelovi.

Organizatorji EKO šole na SŠSMM                                                                                                                                        Ravnatelj: Ludvik Aškerc

 

Nazaj